Opprett gruppe for å søke støtte

Navn på gruppen

Her skriver du inn navnet på gruppen eller laget som søker støtte.

*
Type gruppe*
Kort beskrivelse av gruppen

Beskriv organisasjonen. Styresammensetning, hvordan medlemmer kan påvirke organisasjonen og delta i aktivitet.

*
Hvor lenge har gruppen eksistert? år,

Fyll inn hvor mange år og måneder laget eller gruppen har eksistert. Dersom laget har eksistert i mindre enn et år, fyll inn antall måneder.

måneder
Medlem av landsdekkende organisasjon

Fylles inn dersom gruppen deres er medlem av en landsdekkende organisasjon. La stå blank dersom ikke.

Antall medlemmer i gruppen *0-13 år, * 13-26 år, * over 26 år
Nettside for gruppen

Dersom laget eller gruppen har en egen nettside, før opp adressen her.

Kontaktperson

Fornavn

Fornavn

Fornavn

*
Etternavn

Etternavn

Etternavn

*
Privat adresse

Gateadresse, eventuelt stedsnavn

Gateadresse, eventuelt stedsnavn

*
Postnummer

Gyldig norsk postnummer, 4 siffer

Gyldig norsk postnummer, 4 siffer

*
Fødselsdato

Fødselsdato

  

Fødselsdato

*
E-post

Gyldig e-postadresse for bekreftelseslenke

Gyldig e-postadresse for bekreftelseslenke

*
Mobiltelefon

Telefonnummer vi kan nå deg på

Telefonnummer vi kan nå deg på

*

Søknadsfrister